torsdag den 5. maj 2011

Jagt, Find den store buk på dit jagtrevir.


Som nyjæger lejede jeg mit første lille stykke skov på et sjællandsk gods. Skytten på godset berettede om en stor buk, som var set de sidste par år, men der endnu ingen jæger som havde haft held til at nedlægge ham.

Forventningerne til jagten var derfor meget store op til bukkejagtens start. Jeg skød flere bukke det år, men den store buk så jeg aldrig. Årene efter lejede jeg jagt andre steder, og igen kunne skytter og jordejere berette om store bukke, som var blevet set før bukkejagtens start. Jeg måtte dog sande, at jeg åbenbart ikke havde held til at nedlægge disse mystiske store bukke. Jeg blev mere og mere skeptisk, og blev til sidst enig med mig selv om, at historierne om disse såkaldte store bukke nok bare var salgstaler.

Som årene gik, fik jeg mere føling med jagtens udøvelse, dels fra jagtkammerater og til dels fra egne tillærte erfaringer. I dag er jeg betydelig bedre til, at spotte de ældre bukke og jeg har også måttet erkende at historierne om de store bukke, nok ikke bare var salgstaler. Årsagen til de manglende resultater var, at jeg bare ikke var dygtig nok.

Bukkeopsatser monteret på plade


Hvordan finder man de store bukke?

Først og fremmest må man gøre sig klart, at i det øjeblik vi træder ud af bilen, og sætter purchstøvlerne i skovbunden er vi i den grad på udebane. Råvildtet er skabt til livet i skoven og på markerne, derfor er råvildtet udrustet med veludviklede sanser, der skal sikre deres overlevelse. Specielt råvildtets lugte- og hørersans er betydeligt bedre end vores.

Hvis du skal finde de store bukke, skal du allerede i begyndelsen af marts ud og kigge efter fejninger. Gamle bukke fejer tidligt på sæsonen og venter du helt til maj måned med at kigge efter fejninger på dit revir, vil det være svært at skelne mellem de unge og gamle bukkes fejninger.
Dog siger min erfaring, at gamle bukke fejer sparsomt og unge bukke fejer meget. Det er vigtigt at kunne se om fejningerne er fra sidste år eller om de er nye.


Gammel fejning fra sidste år, helt grå og tør


Frisk fejning fra i år

Få timer gammel fejning, er stadig grøn og frisk
     
Marker eventuelt de tidlige fejninger på et kort over reviret.

Hvis du finder fejninger i begyndelsen af marts, er der en rigtigt god chance for, at du nu har spottet tilstedeværelsen af en god buk på reviret. Du bør herefter, relativ let kunne kortlægge hvor bukken færdes. Herefter er det vigtigt, at du ikke får skræmt ham, skræmmes en gammel buk flere gang på kort tid, vil han fortrække til andre områder hvor der er ro. Sæt eventuelt en skydestige op et godt stykke fra fejningerne og i god til inden jagten går ind, gerne så snart du har en ide om hvor han holder til. Prøv at se om du kan få et glimt af bukken fra stigen. Kommer han ikke frem aften eller morgen, kan det være en god ide at prøve midt på dagen. Kommer han ikke frem på disse nogle af disse tidspunkter, bør du prøve at blive siddende til sent om aftnen altså til et par timer efter solnedgang. Ligeledes bør du prøve meget tidligt om morgenen flere timer før solopgang. Kommer bukken frem på tidspunkter før solopgang eller efter solnedgang vil han højest sandsynligt også gøre det, når jagten går ind. Gamle bukke kan man næsten stille sit ur efter, og de bryder sjældent deres vante rutiner. Du må derfor ændre på placeringen af stigen, ryk den frem så du kan se ham tidligere/senere. Dette bliver du ved med, indtil du kan se ham inden for skydetid. Vær meget varsom med ikke at få skræmt ham, lad være med at bevæge dig for meget rund i området. Hver gang vi sætter foden i skovbunden, afsætter vi fært som råvildtet finder utrygt.
Det er ikke unormalt, at gamle bukke først kommer frem efter solnedgang, og er væk igen før solopgang. Det er ofte deres lidt anderledes døgnrytme der er årsag til, at de sjældent ses og dermed bliver ældre end gennemsnittet. Du skal være opmærksom på, at gamle bukke altid er meget sky og agtpågivende. Herudover har de oftest en 6 sans, som jeg ikke har nogen fornuftig forklaring på. Ydermere har stærke bukke ofte, et stort revir og de kan derfor ikke nå at afpatruljere hele reviret hvert døgn, derfor kan der gå flere dage mellem han kommer forbi.


Ældre buk med 28 cm høj og  lidt spinkel opsats.


Jeg vil i dag påstå, at der findes store bukke på stort set alle større revirer med en ordentlig råvildt biotop, årsagen til de ikke nedlægges er blot at jægerne ikke er dygtige nok til at finde dem.